സി.രവിചന്ദ്രന്റെ സംവാദങ്ങൾ

debates-of-ravichandranc

2

2013-15 കാലഘട്ടത്തിലെ ആറ് സംവാദങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം കോട്ടയത്തെ ഡോണ്‍ ബുക്‌സ് പുസ്തകരൂപത്തില്‍ പുറത്തിറക്കുന്നു. ഉദ്യമം സാര്‍ത്ഥകമാക്കാന്‍ സഹായിച്ച ബന്‍ശ്രീ.എ.എസ്, റെന്‍സണ്‍ എഡിറ്റിംഗ് നിര്‍വഹിച്ച ഹരികുമാര്‍ റ്റി.ജി, പച്ചക്കുതിര എഡിറ്റര്‍ കെ.വി.ജയദേവ്‌ പ്രസാധകനായ അനില്‍ വേഗ (ഡോണ്‍ ബുക്‌സ്) എന്നിവര്‍ക്ക് നന്ദി.

debates-of-ravichandranc

വിതരണം-നാഷണല്‍ ബുക്ക് സ്‌റ്റോൾ 
Buy this book from Indulekha

Copyright © 2017. Powered by WordPress & Romangie Theme.