മതമില്ലാതെ എങ്ങനെ ധാര്‍മ്മികത കൈവരിക്കാനാവൂം?

7

How can one be moral without being religious?

മതവും ധാര്‍മ്മികതയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ശരിയായ ധാര്‍മ്മികത മിക്കപ്പോഴും മതവിരുദ്ധമാകൈവരിക്കണം. ധാര്‍മ്മികത ഉപാധികളില്ലാത്ത അപരസ്‌നേഹത്തില്‍ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ധാര്‍മ്മികത ഉണരാന്‍ മതബോധമല്ല മറിച്ച് മാനവികബോധമാണ് കൈവരിക്കേണ്ടത്. മതം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന ധാര്‍മ്മികത വികലമായ ഒരു തരം കച്ചവടയുക്തിയാണ്. അതായത് ഇന്നത് ചെയ്താല്‍ ഇന്നത് കിട്ടുമെന്ന മോഹപദ്ധതിയാണത്. മതമനുസരിച്ച് നന്മ ചെയ്യുന്നത് സമ്മാനം കൊതിച്ചും തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടത് ശിക്ഷ ഭയന്നുമാണ്. ശിക്ഷയും സമ്മാനവും വ്യാജമാണെങ്കിലും കൊതിപ്പിക്കലും ഭയപ്പെടുത്തലും യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണ്.

പണം കൊടുത്താല്‍ പിതാവിനെ വരെ കൊല്ലാന്‍ മടിക്കാത്ത വാടകക്കൊലയാളിയെപ്പോലെ ദൈവം എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പ്രീതി ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്വന്തം മകന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാന്‍ വെമ്പുന്നവനാണ് ഉത്തമഭക്തന്‍! അതേസമയം, ഉപാധികളില്ലാതെ നന്മ ചെയ്യാനാണ് മതേതരവാദി ശ്രമിക്കുന്നത്. നന്മ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സമ്മാനമോ ശിക്ഷയോ ആവശ്യമില്ല. കാരണം നന്മ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും സഹജീവികള്‍ക്കും തനിക്ക് തന്നെയും ഗുണകരമാണെന്ന് മാനവികവാദി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഒരു പൂവിന് സുഗന്ധമെന്ന പോലെ ഉപാധികളില്ലാതെ മതേതരവാദിയുടെ ധാര്‍മ്മികബോധം നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ്.

അത്തരമൊരു തിരിച്ചറിവ് മതവിശ്വാസിക്ക് കിട്ടില്ല. അവന് എല്ലാത്തിലും കച്ചവടക്കണ്ണാണ്. ദാനം ചെയ്യുന്നതിലും പാന്റ്‌സിന്റെ ഇറക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിലും താടിയുടെ നീളം കൂട്ടുന്നതിലും ശരീരഭാഗം മുറിച്ച് മാറ്റുന്നതിനും പായസം തിളപ്പിക്കുന്നതിനും പട്ടിണി കിടക്കുന്നതിനും അവന്‍ കൂലിയും സമ്മാനവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ജീര്‍ണ്ണ മാനസികാവസ്ഥയാണ് മതവിശ്വാസിയുടെ ധാര്‍മ്മികതയുടെ മഹിമ ചോര്‍ത്തുന്നത്. നിര്‍മ്മിപ്പെട്ട സാമൂഹിക സാഹചര്യവും മൂല്യവ്യവസ്ഥയും എല്ലാ മതവും നിര്‍ലജ്ജം കടംകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. മതത്തിന് സ്വന്തം നിലയില്‍ മൂല്യങ്ങളോ സംസ്‌ക്കാരമോ നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല. കാരണം അത് കേവലമായ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം മാത്രമാണ്. Being irreligious may give one a chance to be truly moral. On the other hand religion may evaporate this opportunity

കടംകൊണ്ട, മതബാഹ്യമായ സംസ്‌ക്കാരം തങ്ങളുടേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുക മാത്രമാണ് ഫലത്തില്‍ മതം ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ആ സംസ്‌ക്കാരത്തില്‍ കാലികമായി സംഭവിക്കേണ്ട പരിഷ്‌ക്കരണത്തെ തടഞ്ഞ് മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നതിയും വികാസവും തളര്‍ത്തിയിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രതിലോമ നിലപാടാണ് മതത്തെ മാനവികതയുടെ മുഖ്യ ശത്രുക്കളില്‍ ഒന്നായി മാറ്റുന്നത്.

  • binoymp3

    മതത്തെ പൂർണമായി തള്ളിക്കളയാനാവില്ല, അതിലെ നന്മയെ തിരിച്ചറിയണം എന്ന് പറയുന്നവർ നിലച്ചിരിക്കുന്ന ഘടികാരം ദിവസേന രണ്ടു തവണ കൃത്യ സമയം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്നവരെ പോലെയാണ്.

Copyright © 2016. Powered by WordPress & Romangie Theme.